Inschrijven

Afbeelding: 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zullen digitaal verlopen.
De school aanvaardt geen papieren inschrijvingen meer voor dat schooljaar.
Elke ouder moet dezelfde procedure volgen voor een inschrijving.
Via deze link kan je aan aanmelden: http://boortmeerbeekbao.aanmelden.vlaanderen

Vanaf 28 februari 2023 (12.00u) tot en met 21 maart 2023 (12.00u) moet elke ouder zijn kind digitaal aanmelden voor de school van zijn eerste keuze. Je kan hierbij meerdere scholen selecteren in volgorde. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de kinderen toegewezen aan een school, hierbij is de school van de eerste keuze erg belangrijk. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in een school kijkt het systeem naar de afstand in volgelvlucht. Het tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op je eerste schoolkeuze.

Op 21 april 2023 zal de ouder weten of er plaats is in de school van zijn eerste keuze. Ouders krijgen een mail of een brief, met deze melding kan je dan je kind gaan inschrijven in de school waar je bent toegewezen.

Vanaf 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023 kunnen alle ouders inschrijven met een ticket van de aanmelding.

Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. Ouders die zich niet hebben aangemeld kunnen zich dan ook inschrijven in de school als er nog vrije plaatsen zijn.

Kom je graag de school al eens bekijken of wil je de sfeer even opsnuiven?
Iedereen is welkom op 17 januari 2023, 18.00u om kennis te maken met de school.
We herhalen deze infoavond nog eens op 30 mei 2023, 18.00u.
Inschrijven is niet nodig.

De inschrijvingen worden op school voltooid, hiervoor maak je een afspraak met het secretariaat.

Voorrangsgroepen:

 • Zussen en broers (zelfde leefeenheid) van een reeds ingeschreven leerling
 • Elke leerling wiens ouders(s) op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

Documenten die nodig zijn bij de inschrijving:         

De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID

Als het kind geen kids-ID heeft, volstaat ook één van volgende documenten:

 • een isi+-kaart 
 • een uittreksel uit de geboorteakte;
 • het trouwboekje van de ouders;
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • de reispas voor vreemdelingen

Welke formulieren moeten ingevuld worden?

 1. Inschrijvingsformulier met uw administratieve gegevens (adres, telefoon/gsm-nummers, e-mailadressen,...)
 2. Engagementsverklaring en toestemmingsformulier in verband met beeldmateriaal ondertekend
 3. medische en zorgfiche ( vrijblijvend)
 4. Vragenlijst achtergrond van uw kind ( verplicht )
 5. Bij elke start van een nieuw schooljaar een akkoord voor het schoolreglement van dat schooljaar ( digitaal)

 6. Keuzeformulier Levensbeschouwelijke vakken godsdienst/zedenleer (vanaf het 1ste leerjaar)