Actiepunt: Warm en veilig de winter door

Op 14 november 2022 zijn we gestart met het actiepunt "Warm en veilig de winter door".
Omdat de winter voor de deur staat, willen we graag extra aandacht schenken aan de zichtbaarheid in het verkeer.
Leerlingen die zich verplaatsen met de fiets dragen een fietshelm en een fluohesje.
Doorheen het jaar draagt elke leerling verplicht een hesje en een helm bij een fietsverplaatsing.
Ook als we ons verplaatsen in groep buiten de schoolmuren draagt elke leerling een fluohesje.
Om dit te stimuleren hebben alle leerlingen een spaarkaart van 'Helm Op Fluo Top'. Ze kunnen in de klas sparen voor enkele leuke dingen.
De actie loopt tot aan de krokusvakantie.
Doorheen deze periode organiseren we nog enkele activiteiten waarbij leerlingen het nut van fluo zullen inzien.
Zo staat er nog een donkere kamer op het programma en een tentoonstelling rond fluo.
In onze schoolomgeving hangen al enkele affiches op van de leerlingen.