Zorg

We vinden het belangrijk dat het onderwijs is afgestemd op de ontwikkeling van elk kind. De zorg voor elk kind is in onze school een gemeenschappelijke taak van klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkracht, directie en CLB. We houden hierbij rekening met de principes van handelingsgericht werken.

  • Hoe wordt de ontwikkeling van onze leerlingen gevolgd?
  • Het zorgcontinuüm
  • Hoe begeleiden we de overgang van kleuter- naar lagere school / van lagere- naar secundaire school?
  • Zorgkalender
  • Zorgplan
  • Communicatie naar ouders

Hieronder kan men het Zorgbeleidsplan van de GBS Boortmeerbeek raadplegen evenals de zorgvisie van onze Scholengemeenschap SMVB (Midden Vlaam-Brabant).