Schooltoelage

Men kan een schooltoelage (een "studiebeurs") aanvragen voor kleuters en voor leerlingen van de lagere school. Oók voor kleuters (€ 94,98) en lagere schoolkinderen (€ 106,86 tot € 213,71). Om te weten of u daarvoor in aanmerking komt, zijn er vier mogelijkheden :

 

  1. Loop even binnen op de Provinciale dienst, op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur. Waar? Philipssite 5, 1ste verdieping 3001 Leuven (achter de Sportoase - aan Parkpoort).
  2. Bel het gratis nummer 1700.
  3. Raadpleeg www.schooltoelagen.be . Op deze website vindt u alle inlichtingen i.v.m. school- en studietoelagen ! U kan de toelage zelfs online aanvragen !
  4. Vraag een brochure op het secretariaat van onze school.

 

Merk op: de inkomensgrenzen werden opgetrokken en één aanvraag voor alle kinderen van het gezin volstaat. Aanvraagformulieren beschikbaar op het secretariaat van de school !