Ontwikkelingsproject

Robert Maistriau heeft samen met de plaatselijke bevolking  200 hectare bos aangeplant, waarvan het hout aangewend wordt voor ambachtelijke schrijnwerkerij. Men heeft ook een veeteeltproject  met een kraal van 150 à 160 vleeskoeien . Het is de bedoeling om  op termijn te starten met een zuivelproject door het kweken  van melkkoeien. Om het gebied verder te ontsluiten wordt met de hulp van lokale werknemers  de wegeninfrastructuur  in de streek in goede staat gehouden en hersteld . Zo werd een onbruikbare brug over de Kwenge-rivier hersteld (met houten balken uit Bois Fleuri) met financiering door de Belgische ambassade in Kinshasa via de CTB (Coopération Technique Belge).

De Stichting zet hoog in op onderwijs, met het schooltje "Bois Fleuri", dat intussen uitgegroeid is tot een school met 400 leerlingen... Men begon met een lagere school, vervolgens organiseerde men de eerste twee oriënteringsjaren van het middelbaar; en in 2016 hebben de eerste leerlingen het volledig middelbaar beëindigd. De aangeboden studierichtingen zijn schrijnwerkerij/timmerman, veeartsenij en landbouwkunde. Momenteel is de grote uitdaging om de meisjes langer op school te houden. Op de leeftijd van 13 à 14 jaar haken velen namelijk af. Roland Schmid heeft in december 2014 al de omliggende dorpjes bezocht om de ouders en hun dochters te overtuigen van het belang van onderwijs, óók voor meisjes. In een filmpje dat opgenomen werd in 2012 wordt een prachtig beeld geschetst van het schooltje Bois Fleuri en de omgeving.

De gemeente Boortmeerbeek steunt financieel sedert enkele jaren dit ontwikkelingsproject via de gemeentelijke subsidies van ontwikkelingssamenwerking. De stichting is ook vertegenwoordigd via Boortmeerbekenaar Marc Michiels (bestuurslid)  in de "Noord-Zuidraad Boortmeerbeek".