Opvang

Afbeelding: 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG “RAVOT”

Wat is Ravot?
RAVOT beschikt over een prachtig groen terrein dat uitnodigt tot speelplezier.

Ouders kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang op Ravot voor zowel de voorschoolse opvang (7-8 uur) als de naschoolse opvang (einde school tot 19 uur).

De opvang is kwaliteitsvol en erkend (fiscaal aftrekbaar) door Kind en Gezin. Ravot wordt georganiseerd door de Gemeente/OCMW Boortmeerbeek en richt zich tot alle kinderen van de basisscholen in Boortmeerbeek. Ervaren begeleiders werken een ontspannend, creatief en kwalitatief buitenschools aanbod uit voor de kinderen. Dit gebeurt in een veilige omgeving op een aangename, rustige en avontuurlijke manier. De nadruk ligt op een open ( buiten) spelaanbod. Daarnaast kunnen de kinderen ook deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Tijdens het schooljaar kunnen kinderen in een rustige ruimte huiswerk maken.

De gemeente regelt het busvervoer van de kinderen ’s morgens naar school en ‘s avonds van school naar Ravot. Dit vervoer is gratis.

Gaat je kind voor het eerst naar Ravot dan registreer je je kind op Ravot.

Voor alle opvangmomenten, zowel voor –en naschools, woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen als vakanties moet je reserveren via I-school.

Ravot organiseert infomomenten voor belangstellende ouders. Je krijgt een rondleiding en uitleg over de werking. De data kan je terug vinden op www.ravot.be.

Informatie over Ravot kunt je nalezen op de website: www.ravot.be of je maakt een afspraak tel. 015 50 06 80 of e-mail:ravot@ocmwboortmeerbeek.be.

Adres: Ravesteinstraat 84, 3191 Hever ( Boortmeerbeek)

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG IN DE SCHOOL

  • Tarief: € 0,17  per kind per begonnen vijf minuten (fiscaal aftrekbaar).
  • Voor het eerste kwartier voor de aanvang van de lessen en het eerste kwartier na het beëindigen van de lessen is er geen vergoeding verschuldigd.
  • Vanaf een tweede kind van een gezin wordt een korting van 25% toegestaan. Deze korting is van toepassing op het tweede en al de daaropvolgende kinderen van eenzelfde gezin (ook als het oudste kind niet in de opvang is).

Er wordt tijdens schooldagen betalende opvang in school voorzien op volgende tijdstippen:

  • morgen van 7 uur tot 8.35 uur
  • avond van 15.45 uur tot 17.30 uur
  • woensdagmiddag van 12.05 uur tot 13 uur