Schoolreglement

Elke school moet een schoolreglement hebben dat de relaties regelt tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen. Een leerling is pas ingeschreven wanneer de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren met het schoolreglement. Ook wanneer er zich eventuele wijzigingen voordoen in het schoolreglement, moeten de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren. Men kan het schoolreglement hieronder raadplegen en op aanvraag kan er een papieren versie overhandigd worden. 

In de infobrochure staat de algemene informatie die je als ouder moet weten over de werking van een school.